Μασίφ Κράσπεδα

Εφαρμογές πετρωμάτων για μασίφ κράσπεδα
Τα μασίφ κράσπεδα από φυσικά πετρώματα, πωρόλιθους και μάρμαρα είναι τα μασίφ κομμάτια τα οποία έχουν κοπεί και υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να αποκτήσουν την επιθυμητή τελική μορφή.

Χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση του δρόμου αποτελώντας παράλληλα την τελική πινελιά στο αισθητικό αποτέλεσμα ενός πλακόστρωτου δρόμου.