Βράχια Αντιστήριξης

Εφαρμογές απο πετρώματα σε βράχια αντιστήριξης

Πρόκειται για επιλεγμένους όγκους φυσικών πετρωμάτων που προέρχονται κατευθείαν από την εξόρυξή τους χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία αλλά έχουν από τη φύση τους πλακοειδές σχήμα.

Όπως προκύπτει από την ονομασία τους, η εφαρμογή τους συναντά την στήριξη χωμάτων αποτελώντας παράλληλα ένα είδος διαχωριστικού ανάμεσα σε ανισόπεδα τμήματα εδάφους, αποδίδοντας ένα πολύ ωραίο αισθητικά αποτέλεσμα.