Γωνίες

Γωνίες Αλιβερίου

Οι γωνίες για τα φυσικά πετρώματα είναι ένα είδος το οποίο δημιουργήθηκε από τα ίδια φυσικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις τοίχων, και ο ρόλος τους είναι να ολοκληρώσουν αισθητικό αποτέλεσμα, δίνοντας στις επενδύσεις μας την αίσθηση του όγκου.